ZAWODY STRZELECKIE 20.X.2018

klamki

Zawody Strzeleckie Klubu Sportowego 9mm Białystok 20.10.2018

CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego
 2. Integracja środowisk strzeleckich
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników
 4. Prezentacja broni kolekcjonerskiej

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Sportowy 9mm Białystok, ul. Wyszyńskiego 2 lok 63, 15-888 Białystok.

Klub Strzelecki Snajper Włosty Olszanka 24A, 18-210 Włosty Olszanka

KONKURENCJE

 1. Pistolet centralnego zapłonu. Odległość 25m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego. Strzelanie z dwóch rąk. Tarcza TS2.
 2. Pistolet centralnego zapłonu. Odległość 15m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych) Limit czasowy: 15 sekund. Pomiar dokonywany przy pomocy urządzenia Speed Timer 3000. Zawodnik na stanowisku startowym po sprawdzeniu broni odkłada ją w miejscu wskazanym przez sędziego, po czym po załadowaniu magazynka dziesięcioma nabojami zgłasza gotowość. Na komendę sędziego przy jednoczesnym uruchomieniu pomiaru czasu, zawodnik podpina magazynek do broni, przeładowuje i w dowolnie obranej przez siebie stojącej postawie strzeleckiej oddaje wszystkie strzały do tarczy. Po ostatnim następuje automatyczne zatrzymanie czasu. Każda sekunda powyżej limitu 15 sekund powoduje odjęcie przestrzeliny z najwyżej punktowanego pola. Tarcza TS2.
 3. Strzelba gładkolufowa. Odległość 25m, postawa stojąca. Ilość amunicji: 6 szt. (oceniane 5 najwyżej punktowanych przestrzelin). Bez limitu czasowego. Tarcza TS2
 4. Strzelba gładkolufowa typu ,,pump action”. Odległość 15m, postawa stojąca. Ilość amunicji: 5 szt. (wszystkie oceniane). Limit czasowy: 12 sekund. Zawodnik na stanowisku strzeleckim, na komendę sędziego ładuje do magazynka 5 szt. amunicji, po czym przyjmuje dowolną stojącą pozycję strzelecką, przeładowuje broń i zgłasza gotowość. Po komendzie sędziego, przy jednoczesnym uruchomieniu pomiaru czasu-zawodnik jak najszybciej oddaje wszystkie strzały do tarczy. Po ostatnim czas zostaje automatycznie zatrzymany. Pomiar czasu dokonywany za pomocą urządzenia Speed Timer 3000. Wygrywa zawodnik który zmieści wszystkie przestrzeliny w polach punktowych tarczy w najkrótszym czasie. Każda przestrzelina poza polem punktowym tarczy dyskwalifikuje zawodnika. Tarcza TS9. W przypadku dyskwalifikacji, do konkurencji można podejść ponownie.
 5. Karabin centralnego zapłonu. Odległości do tarcz: 25m-pozycja klęcząca, 20m-pozycja leżąca, 15m-pozycja stojąca. Ilość amunicji: 15 szt., wszystkie oceniane. Trzy tarcze TS2. Konkurencja rozgrywana na czas. Zawodnik na stanowisku nr 1 (25m od tarczy) załadowany 15 szt. amunicji magazynek podpina do broni i zgłasza gotowość. Na komendę sędziego (przy jednoczesnym uruchomieniu pomiaru czasu) przeładowuje broń, przyjmuje pozycję klęczącą i zza przesłony oddaje 5 strzałów do tarczy nr 1. Następnie przemieszcza się na stanowisko nr 2 (20m od tarczy) gdzie oddaje 5 strzałów do tarczy nr 2 z pozycji leżącej. Przebiega na stanowisko nr 3 (15m od tarczy) i z postawy stojącej, zza przesłony strzela ostatnie 5 strzałów do tarczy nr 3. Po ostatnim czas zostaje zatrzymany. Wygrywa zawodnik który zdobędzie jak największą ilość punktów, po zsumowaniu przestrzelin na wszystkich tarczach. Limit czasu: 50 sekund. Każde kolejne rozpoczęte 5 sekund ponad limit powoduje odjęcie przestrzeliny z najwyżej punktowanego pola.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

20.10.2018 r., strzelnica SNAJPER, Włosty Olszanka 24A.

 

PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów: 15:30

Rozgrywanie konkurencji:  16:00-21:00

Zakończenie: 21:30

UCZESTNICY

 1. Członkowie klubów posiadających licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 2. Osoby niezrzeszone w klubach.
 3. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb, oraz formacji mundurowych.
 4. Osoby między 14 a 18 rokiem życia za zgodą i w obecności opiekuna prawnego.

 

KLASYFIKACJA

Indywidualna w każdej konkurencji – 3 najwyższe wyniki

 

BROŃ I AMUNICJA

Dopuszcza się używanie broni własnej zawodników, jednak nie zmienia to wysokości opłat startowych. Amunicję jednej serii i partii zapewnia organizator zawodów.

 

NAGRODY

Dyplomy za miejsca 1-3

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestników zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, oraz regulaminu strzelnicy na której odbywają się zawody.

 

ZGŁOSZENIA

Bezpośrednio w dniu zawodów, od godz. 15:30

 

USTALENIA DODATKOWE

 1. Opłaty startowe:
 2. konkurencja nr 1: 30 zł.
 3. konkurencja nr 2: 30 zł.
 4. konkurencja nr 3: 30 zł.
 5. konkurencja nr 4: 30 zł.
 6. konkurencja nr 5: 40 zł.
 7. Zawody ujęte są w kalendarzu WZSS/PZSS, każda konkurencja zaliczana jest do wznowienia licencji zawodniczej na rok 2019.
 8. Kwestie sporne będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską.
 9. Zasady przemieszczania się z bronią podczas konkurencji dynamicznych zostaną omówione bezpośrednio przed ich rozegraniem, w dniu zawodów.
 10. Wyniki zostaną opublikowane w komunikacie z zawodów na stronie 9mm.com.pl oraz udostępnione na www.snajper2017.com
 11. Osoby nie przestrzegające regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą dyskwalifikowane i usuwane ze strzelnicy, bez możliwości ponownego startu w jakichkolwiek zawodach organizowanych w przyszłości na strzelnicy ,,SNAJPER”.

Zarząd  KS 9mm Białystok