Zawody karabinowe-regulamin

Zawody Strzeleckie Klubu Sportowego 9mm Białystok 03.03.2019

CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego
 2. Integracja środowisk strzeleckich
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników
 4. Prezentacja broni kolekcjonerskiej

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Sportowy 9mm Białystok, ul. Zaściańska 24 H, 15-548 Białystok.

 

KONKURENCJE

 1. Karabin bocznego zapłonu kal. 22LR. Odległość 25m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego.
 2. Karabin bocznego zapłonu kal. 22LR. Odległość 25m., pozycja leżąca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego.
 3. Karabin bocznego zapłonu kal. 22LR. Odległość 25m., pozycja klęcząca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

03.03.2019 r., strzelnica sportowa, ul. Grunwaldzka 18, Białystok.

 

PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów: 16:45

Rozgrywanie konkurencji:  17:00-20:00

Zakończenie: 20:30

 

UCZESTNICY

 1. Członkowie klubów posiadających licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 2. Osoby niezrzeszone w klubach.
 3. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb, oraz formacji mundurowych.
 4. Osoby między 13 a 18 rokiem życia za zgodą i w obecności opiekuna prawnego.

 

 

KLASYFIKACJA

Indywidualna w każdej konkurencji – 3 najwyższe wyniki

 

BROŃ I AMUNICJA

Organizator zapewnia broń i amunicję. Dopuszcza się używanie karabinów i amunicji własnej zawodników (wyłącznie w kal. 22RL), jednak nie zmienia to wysokości opłat startowych.

 

NAGRODY

Dyplomy za miejsca 1-3

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestników zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, oraz regulaminu strzelnicy na której odbywają się zawody.

 

ZGŁOSZENIA

Bezpośrednio w dniu zawodów, od godz. 16:45

 

USTALENIA DODATKOWE

 1. Opłaty startowe:
 2. 25 zł. konkurencja karabin/p. stojąca,
 3. 25 zł. konkurencja karabin/p. leżąca,
 4. 25 zł. konkurencja karabin/p. klęcząca.
 5. Zawody ujęte są w kalendarzu WPZSS, każda konkurencja zaliczana jest do wznowienia licencji zawodniczej na rok 2020.
 6. Kwestie sporne będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską.
 7. Wyniki zostaną opublikowane w komunikacie z zawodów na stronie 9mm.com.pl
 8. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, stwarzające zagrożenie, lub sytuacje mogące doprowadzić do wypadku bądź kontuzji, oraz naruszające zasady niniejszego regulaminu, będą dyskwalifikowane i usuwane ze strzelnicy, bez możliwości ponownego startu w jakichkolwiek zawodach organizowanych w przyszłości przez Klub Sportowy 9mm Białystok.

      Zarząd  KS 9mm Białystok