Zawody strzeleckie Łozowo 22 wrzesień 2019

Zawody Strzeleckie Klubu Sportowego 9mm Białystok

Łozowo 22.09.2019

 

CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego
 2. Integracja środowisk strzeleckich
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników
 4. Prezentacja broni kolekcjonerskiej

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Sportowy 9mm Białystok, ul. Zaściańska 24 H, 15-548 Białystok.

Podlaskie Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim VIS, 16-200 Łozowo.

 

KONKURENCJE

 1. Pistolet centralnego zapłonu. Odległość 25m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego. Strzelanie z dwóch rąk. Tarcza TS2.
 2. Pistolet centralnego zapłonu. Odległość 50m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego. Strzelanie z dwóch rąk. Tarcza TS2.
 3. Karabin centralnego zapłonu. Odległość 50m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 15 szt.

(5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego. Tarcza TS2.

 1. Karabin centralnego zapłonu. Odległość 50m., pozycja klęcząca. Ilość amunicji 15szt., (5 próbnych 10 ocenianych) Bez limitu czasowego. Tarcza TS2

 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

22.09.2019 r., strzelnica sportowa VIS, 16-200 Łozowo

 

PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów: 9:45

Rozgrywanie konkurencji:  10:00-14:00

Zakończenie: 14:30

 

UCZESTNICY

 1. Członkowie klubów posiadających licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 2. Osoby niezrzeszone w klubach, nieposiadające licencji PZSS.
 3. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb, oraz formacji mundurowych.
 4. Osoby zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
 5. Osoby między 14 a 18 rokiem życia za zgodą i w obecności opiekuna prawnego.

 

KLASYFIKACJA

Indywidualna w każdej konkurencji – 3 najwyższe wyniki

 

BROŃ I AMUNICJA

Broń i amunicję zapewnia organizator zawodów. Dopuszcza się strzelanie z broni i amunicji własnej zawodników. Nie ma możliwości strzelania z broni udostępnionej przez organizatora i amunicji własnej.

 

NAGRODY

Dyplomy za miejsca 1-3

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestników zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, oraz regulaminu strzelnicy na której odbywają się zawody.

 

ZGŁOSZENIA

Bezpośrednio w dniu zawodów, od godz. 9:30

 

USTALENIA DODATKOWE

 1. Opłaty startowe dla osób korzystających z broni i amunicji organizatora:
 2. konkurencja nr 1: 25 zł.
 3. konkurencja nr 2: 25 zł.
 4. konkurencja nr 3: 30 zł.
 5. konkurencja nr 4: 30 zł.
 6. Opłaty startowe dla osób korzystających z broni i amunicji własnej:
 7. konkurencja nr 1: 15 zł.
 8. konkurencja nr 2: 15 zł.
 9. konkurencja nr 3: 15 zł.
 10. konkurencja nr 4: 15 zł.

 

 1. Zawody ujęte są w kalendarzu WZSS/PZSS, każda konkurencja zaliczana jest do wznowienia licencji zawodniczej na rok 2020.
 2. Kwestie sporne będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską.
 3. Wyniki zostaną opublikowane w komunikacie z zawodów na stronie 9mm.com.pl
 4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą dyskwalifikowane i usuwane ze strzelnicy, bez możliwości ponownego startu w jakichkolwiek zawodach organizowanych w przyszłości przez Klub Sportowy 9mm Białystok.