Zawody strzeleckie 8 grudnia 2019

Zawody Strzeleckie Klubu Sportowego 9mm Białystok 

Białystok 08.12.2019

CEL ZAWODÓW

  1. Popularyzacja strzelectwa sportowego

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Sportowy 9mm Białystok

KONKURENCJE

  1. Konkurencja dynamiczna. Pistolet centralnego zapłonu. Odległość 15m., postawa stojąca. Ilość amunicji: 10 szt. (wszystkie oceniane) Limit czasu: 15 sekund. Strzelanie z dwóch rąk z wymianą magazynków. Tarcza TS2. 

Zawodnik przystępując do konkurencji pozostawia w wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim załadowany 5 nabojami magazynek. Drugi z identyczną ilością amunicji podłącza do broni, po czym ustawia się w wyznaczonym miejscu i zgłasza gotowość sędziemu. Na sygnał urządzenia pomiarowego Speed Timer 3000 zawodnik przeładowuje broń i w jak najkrótszym czasie oddaje 5 strzałów do tarczy, po czym wymienia magazynek i strzela kolejne 5 do tej samej tarczy. Czas zostaje automatycznie zatrzymany po ostatnim strzale, a wynik wyświetlany na monitorze urządzenia pomiarowego. Każda sekunda ponad limit czasowy powoduje odjęcie przestrzeliny z najwyżej punktowanego pola. Wygrywa zawodnik, który uzyska najlepszy wynik punktowy po uwzględnieniu odjętych przestrzelin.

2. Konkurencja ,,Speed Champions” – zgodnie z regulaminem zawodów umieszczonych na www.9mm.com.pl 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

08.12.2019 r., godzina 17.00, strzelnica sportowa, ul. Grunwaldzka 18 Białystok.