TRÓJBÓJ STRZELECKI 2020 – REGULAMIN

  1. W skład trójboju strzeleckiego wchodzą następujące konkurencje:

– pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19. Strzelanie tylko z obu rąk z odległości 25m. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych). Brak limitu czasowego.

– pistolet centralnego zapłonu – kaliber dowolny. Strzelanie na przemian tylko z jednej ręki (z prawej i lewej) z odległości 25m. Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych) Limit czasowy: 40 sekund. Każda sekunda powyżej limitu czasowego powoduje odjęcie wszystkich punktów z najwyżej punktowanej przestrzeliny. 

Opis konkurencji: Na stanowisku strzeleckim znajduje się rozładowana broń i dwa załadowane amunicją magazynki – w każdym 5 sztuk amunicji. Zawodnik zgłasza gotowość i na sygnał urządzenia pomiarowego (rozpoczęcie pomiaru czasu) podłącza magazynek do broni, przeładowuje ją i oddaje 5 strzałów do tarczy z jednej ręki, po czym wymienia magazynek na pełny i oddaje kolejne 5 strzałów z drugiej ręki do tej samej tarczy. Automatyczne zatrzymanie czasu i zakończenie konkurencji następuje po ostatnim strzale.

–  strzelba gładkolufowa. Odległości 25m. Ilość amunicji: 6 szt. (oceniane 5 przestrzelin w najwyżej punktowanych polach tarczy). Brak limitu czasowego.

Wszystkie strzelania z postawy stojącej, do tarcz TS2.

2. Partnerem głównym zawodów jest firma JM Trading Jolanta Miłko.

3. Opłaty startowe są jednakowe dla wszystkich uczestników zawodów i wynoszą:

– pojedyncze zawody cyklu trójbój: 100 zł./osoba za 3 konkurencje.

– pojedyncza konkurencja zawodów: 30 zł./osoba za 1 konkurencję (nie wliczaną do trójboju)

4. Zawodnicy walczący o nagrody główne muszą spełnić następujące kryteria:

–  mieć ukończone 18 lat.

–  wystartować w co najmniej dwóch z sześciu rozgrywek turnieju w roku 2020.

5. Osoby biorące udział w trójboju, korzystają  z broni i amunicji własnej, lub udostępnionej przez organizatora zawodów, jednak nie wpływa to na wysokość opłat startowych. Zabronione jest korzystanie z broni organizatora i amunicji własnej zawodnika.

6. Zawodnicy mogą korzystać wyłącznie z broni krótkiej wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze w postaci muszki i szczerbinki. 

7. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania ze wzmacniaczy obrazu, celowników optycznych, kolimatorowych, holograficznych i innych niż wymienione w punkcie 6.

8. O wygranej decyduje suma punktów z dwóch turniejów, w których zawodnik zdobył łącznie najwyższą ilość punktów. Zawodnik, który weźmie udział we wszystkich (sześciu) etapach trójboju, będzie miał sumowane punkty z 2 najlepszych startów.

9. Każdorazowo po rozegraniu zawodów, na stronie www.9mm.com.pl będą publikowane wyniki i klasyfikacja generalna.

10. Nagrody:

I miejsce – nagrody rzeczowe,

II miejsce – nagrody rzeczowe,

III miejsce – nagrody rzeczowe.

11. Poszczególne konkurencje trójboju wpisane są do kalendarza startów WZSS, a tym samym wliczane do wznowienia licencji zawodniczej na rok 2021.

12. W trójboju mogą brać udział członkowie zarządu Klubu Sportowego 9mm Białystok, oraz instruktorzy, sędziowie, trenerzy i osoby współpracujące z klubem, jednak ich wyniki nie będą wliczane do klasyfikacje generalnej. Tym samym w/w są wyłączeni z rywalizacji o nagrody.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca zawodów, jednak ich ilość (sześć w roku 2020) jest stała. Wszystkie zawody odbędą się na obiektach województwa podlaskiego. 

14. Wszelkie odwołania i wątpliwości będą rozstrzygane przez komisję sędziowską wyłącznie w dniu zawodów, w godzinach ich rozgrywania.

15. Zawodnicy biorący udział w trójboju wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imion, nazwisk, przynależności klubowej, oraz wyników, w oficjalnych komunikatach z zawodów, a także we wszelkich materiałach promujących KS 9mm.

16. Zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy i obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa. Osoba, która świadomie naruszy regulamin obiektu, lub swoim zachowaniem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa kogokolwiek znajdującego się na strzelnicy podczas rozgrywania zawodów-będzie usuwana ze strzelnicy bez możliwości ponownego wzięcia udziału w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez KS 9mm Białystok.

17. Uczestnicy zawodów nie przestrzegający powyższego regulaminu nie będą klasyfikowani w ogólnej punktacji.