7 stycznia 2016

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez strzeleckich 2019

Wszystkie zawody są zgłoszone do WZSS. Terminy zawodów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

kalendarz-imprez-2019