17 października 2016

Kolekcjonerstwo

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim 9mm ( nie mylić z członkostwem w Klubie  sportowym 9mm Białystok ) kandydat powinien złożyć poniższe dokumenty:
1) do Przedstawiciela Stowarzyszenia następujące dokumenty:

– deklarację członkowską ,
– do wglądu dowód osobisty / legitymacja, w celu sprawdzenia zgodności danych z podanymi w deklaracji,

2) wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Przedstawiciela Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Przedstawiciela zgodnie z regulaminem i tabelą składek.

4) Zapoznać się z Regulaminem Stowarzyszenia i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

Opłaty związane z przynależnością do Stowarzyszenia 9mm:

NOWI CZŁONKOWIE WPISOWE I SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ SĄ ZOBOWIĄZANI UREGULOWAĆ NIEZWŁOCZNIE.
Wpisowe – 100,-

Składka członkowska roczna dla nowych członków oraz dla członków nie posiadających licencji PZSS – 100

Sładka członkowska roczna powinna zostać opłacona do 31 stycznia roku składkowego, nowi członkowie wpisowe i składkę powinni opłacić bezzwłocznie.

KONTO DO WPŁAT:

Alior Bank

nr konta: 27 2490 0005 0000 4000 2656 5721

Funkcjonariuszy służb mundurowych oraz emerytów służb mundurowych prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.