7 stycznia 2016

Składki

Opłaty związane z przynależnością do Klubu Sportowego 9mm Białystok

NOWI CZŁONKOWIE WPISOWE I SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ SĄ ZOBOWIĄZANI UREGULOWAĆ NIEZWŁOCZNIE.
Wpisowe – 100,-

Składka członkowska roczna dla nowych członków oraz dla członków nie posiadających licencji PZSS – 160

Nowi członkowie, którzy wstąpią do klubu w miesiącu lipcu i poźniej opłacają składkę członkowską w wysokości 100zł.

Sładka członkowska roczna powinna zostać opłacona do 31 stycznia roku składkowego,nowi członkowie wpisowe i składkę powinni opłacić bezzwłocznie.

Licencje zawodnicze PZSS

Opłata za przedłużenie lub wydanie licencji zawodniczej PZSS
wynosi 50 zł/rok. plus 10zł płatne do WZSS. ( płatności 10 zł do WZSS za odnowienie licencji pokrywa klub ze składki członkowskiej)

Wnioski o przedłużenie lub wydanie licencji zawodniczej należy składać do Zarządu Klubu w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie PZSS (osobiste konto zawodnika).
Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi nie będzie nadawany dalszy bieg!
Posiadacze licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mogą przedłużyć ich ważność na rok kolejny, jeżeli w bieżącym roku zaliczyli odpowiednią ilość osobostartów na zawodach wpisanych do kalendarza wojewódzkiego lub centralnego PZSS w ilości 4 startów w podstawowej dyscyplinie i po 2 w następnych np.
przy licencji na pistolet – karabin – strzelba:
– 4 starty w pistolecie, 2 w karabinie, 2 w strzelbie
albo
– 4 w karabinie, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie
albo
– 4 w strzelbie, 2 w pistolecie i 2 w karabinie.
przy licencji na pistolet i karabin:
– 4 w pistolecie i 2 w karabinie
albo
– 4 w karabinie i 2 w pistolecie
itp.
Pod pojęciem pistolet należy rozumieć pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu i pistolet pneumatyczny. Identycznie karabin – karabin bocznego zapłonu, karabin centralnego zapłonu i karabin pneumatyczny.
Jeżeli powyższy warunek został spełniony wówczas należy:

1) wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”, który znajduje się na stronie internetowej PZSS. klik

Liczą się jedynie osobostarty na zawodach, które są w kalendarzu wojewódzkim lub centralnym.

2) wypełniony wniosek z pkt. 1 należy przekazać do Zarządu Klubu.

TABELA OPŁAT ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU PZSS 

Konta klubowe:

Alior Bank

NR KONTA: 20 2490 0005 0000 4000 4775 6758 – tylko sportowcy

NR KONTA:  27 2490 0005 0000 4000 2656 5721 – tylko kolekcjonerzy